menu1.gif
menu2.gif
menu3.gif
o kancelarii
pasek.gif
nasza oferta
pasek.gif
dla klientów
pic/pasek.gif
kontakt
header.gif

Kancelaria została założona w 1991 roku. Prowadzą ją doradcy podatkowi Jolanta Szymańska oraz Andrzej T. Prelicz. Od 1995 roku siedziba mieści się w centrum Katowic, róg Batorego - Andrzeja (obecnie plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej) obok głównego dworca kolejowego. Mimo 150 m2 powierzchni biura, jesteśmy niewielką kancelarią, nastawioną nie na ilość obsługiwanych klientów, ale na jakość obsługi. Od samego początku chcieliśmy stworzyć profesjonalną kancelarię, która świadcząc usługi na najwyższym poziomie będzie również otwarta i przyjazna. Taka, w której dobrze czuć będą się zarówno Klienci jak i Pracownicy.


Dla realizacji wytyczonych celów, przyjęliśmy następujące zasady:

:: Połączenie w jednej kancelarii świadczenia usług doradztwa sensu stricte z usługami księgowymi, dzięki czemu:

  • klienci korzystający z usług w zakresie księgowości otrzymują wsparcie działu prawnego specjalizującego się w prowadzeniu spraw podatkowych,
  • klienci korzystający z pomocy doraźnej lub stałej, nie obejmującej usług księgowych, otrzymują pomoc prawną opierającą się nie tylko na wiedzy teoretycznej ale popartą praktycznym doświadczeniem z zakresu rachunkowości i podatków.

:: Rzetelne doradztwo podatkowe wymaga między innymi:

  • znajomości prawa handlowego i cywilnego,
  • stałej analizy przepisów, orzecznictwa, literatury fachowej oraz pism Ministerstwa Finansów,
  • połączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną wiedzą o funkcjonowaniu aparatu skarbowego, znajomości procedur legislacyjnych i stałej obserwacji postępu prac legislacyjnych, tzn. stałego monitoringu posiedzeń Rady Ministrów, Senatu, Sejmu i Komisji Sejmowych oraz mediów.

:: Indywidualne traktowanie każdego Klienta i jego spraw - sztywne procedury i schematyczne rozwiązania niosą ryzyko błędu.

:: Działanie w interesie Klienta a nie Skarbu Państwa - znajomość „listów pasterskich” Ministerstwa Finansów, czyli tzw. prawa powielaczowego, jest potrzebna do rzetelnego doradztwa jednak do ustalenia wysokości opodatkowania stosujemy przepisy prawa.

:: Płacenie podatków jest obowiązkiem obywatelskim ale płacenie za wysokich podatków jest...

:: Niezłomne przestrzeganie norm etyki zawodowej a w szczególności zasady poufności uzyskanych informacji.


Z kancelarią współpracują w formach mniej lub bardziej stałych inni wysoko wykwalifikowani pracownicy, radcy prawni, adwokaci, biegli księgowi (audytorzy) oraz ekonomiści i informatycy.

[powrót na górę strony]     

Informacje dla doradców podatkowych adres.gif