menu1.gif
menu2.gif
menu3.gif
KIDP
pasek.gif
informacje bieżące
pic/pasek.gif
przekształcenie - info
pic/pasek.gif
dokumenty
pic/pasek.gif
linki
pic/pasek.gif
kontakt
Powrót do stron Kancelarii
header.gif

:: Brunon Szulc - Proces przekształceń rozpoczęty ...

Rozpatrywanie wniosków o przekształcenie wpisu warunkowego we wpis na listę doradców podatkowych nabiera tempa. Procedura przekształceń, która początkowo wydawała się być w miarę prostą i wręcz rutynową, w praktyce okazała się być całkiem, całkiem skomplikowaną ...Przecież co doradca - to sprawa, co wniosek - to problem, co dokument - to temat, a doświadczenia nabieramy przecież w miarę rosnącej liczby spraw i upływu czasu. Dwa pierwsze posiedzenia Komisji Wewnątrz-Korporacyjna, której mam zaszczyt i niekłamaną przyjemność przewodniczyć, organizowała się wewnętrznie, wypracowywała wzory podstawowych dokumentów i opracowała instrukcję postępowania w sprawie przekształceń.

W międzyczasie pracowały oczywiście zespoły robocze Komisji, których praca zaowocowała uchwałami Krajowej Rady Doradców Podatkowych podjętymi na jej III Posiedzeniu w sprawie przekształcenia wpisu warunkowego we wpis pierwszym 12-tu naszym kolegom.
Na trzecim swoim posiedzeniu Komisja wypracowała zestaw standardów do przestrzegania w tym szczególnego rodzaju postępowaniu administracyjnym. Ich podstawą stały się dotychczasowe doświadczenia oraz wiedza nabyta w czasie panelu dyskusyjnego z udziałem prawnika specjalizującego się w postępowaniu administracyjnym Proces przekształceń daleko odbiega od jakiejkolwiek „sztampy” i nie da się w żaden sposób ująć w karby rutyny. Na przeszkodzie stoi choćby różnorodność dowodów stosowanych przez naszych kolegów w postępowaniu („dowodem jest wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem”), ale również niemożność (czy wręcz niedopuszczalność) sformalizowania samego wniosku w sprawie przekształcenia wpisu.
Koledzy z Katowic - Andrzej T. Przelicz i Jolanta Szymańska, wpadli na świetny pomysł opracowania zunifikowanego wzorca wniosku o przekształcenie oraz wzorów różnego rodzaju np. oświadczeń, które mogą być dowodem w postępowaniu. Po dyskusji i konsultacji środowiskowej chcą pomóc swym kolegom w składaniu w miarę jednorodnych wniosków. Bardzo mi się ten pomysł podoba, choć nie do końca zgadzam się z wyjątkową szczegółowością wzorców. Zespoły robocze Komisji Wewnątrzkorporacyjnej będą miały jednak dzięki ich stosowaniu przez wnioskodawców znacznie ułatwione zadanie, a sam proces przekształceń nabierze tempa.
Jest to szczególnie ważne wobec dobiegających do nas głosów zniecierpliwienia czy obaw a nawet oburzenia kolegów z różnych stron kraju (co „oni” tam w tej Warszawie robią ?!).
Chciałbym zapewnić Koleżanki i Kolegów, że robią co mogą poświęcając swój ograniczony przecież czas oraz siły i umiejętności. Zapewniam również, że wszyscy spełniający warunki doradcy podatkowi będą mieli przekształcone wpisy warunkowe tak szybko, jak tylko będzie to możliwe oraz jak kompletna i wiarygodna będzie przedkładana Komisji dokumentacja.
Apeluję o wyrozumiałość i cierpliwość. Nie ma dla nas ważniejszej sprawy od przekształceń, o które walczyliśmy - skutecznie - przez kilka lat.

Z wyrazami szacunku i przyjacielskimi pozdrowieniami -

Brunon Szulc
Przewodniczący Komisji Wewnątrz-Korporacyjnej


Włocławek, 22 kwietnia 2002 roku

[powrót na górę strony]