menu1.gif
menu2.gif
menu3.gif
KIDP
pasek.gif
informacje bieżące
pic/pasek.gif
przekształcenie - info
pic/pasek.gif
dokumenty
pic/pasek.gif
linki
pic/pasek.gif
kontakt
Powrót do stron Kancelarii
header.gif

:: NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
(z wyjątkiem tych na które odpowiedzi znajdują się w zamieszczonych tekstach)

Czy zaświadczenie o wpisie do ewidencji jest dowodem?
Zgodnie z KPA, Art. 75 § 1. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.
a zatem, oczywiście wpis do ewidencji jest dowodem. Jednak w postępowaniu o przekształcenie wpisu w drodze tzw. zasiedzenia wpisu, wnioskodawca ma udowodnić ”... że przez okres, co najmniej 8 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywał czynności doradztwa podatkowego”. Wpis do ewidencji nie dowodzi wykonywania czynności.


Czy umowa z klientem, w której zakresie są czynności doradztwa podatkowego jest dowodem?
Odpowiedź jest podobna jak w przypadku pytania o wpis do ewidencji; dowodem jest, niemniej z faktu zawarcia umowy nie można wywodzić iż umowa została wykonana, a w postępowaniu chodzi właśnie o dowiedzenie iż wnioskodawca wykonywał czynności.